Machine Learning

Machine Learning (ML), en gren av artificiell intelligens, är revolutionerande i sättet det möjliggör för maskiner att lära sig och förbättras med erfarenhet. Denna teknologi används för att upptäcka mönster, göra förutsägelser och fatta informerade beslut baserat på stora datamängder.